Stichting Molen de Hoop

“Stichting Molen de Hoop” (KVK nr. 41239650 opgericht op 3 september 1985) neemt de exploitatie van de molen voor zijn rekening en heeft onder meer tot doel het verwerven van de voor de exploitatie benodigde financiële middelen.

Doelstelling

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten alsmede de balans en de staat van baten en lasten kunt u vinden in het hieronder genoemde jaarverslag(en)