Molenbrief

In deze publicatie vertellen wij (molenaars en bestuur) u in het kort het wel en wee van molen de Hoop in het afgelopen jaar 2016.

Wist U?...........

........dat afgelopen jaar de Wieringerwaardse molen 122487 omwentelingen maakte, wat neer komt op 489948 (bijna ’n half miljoen) enden en dat, gerekend met een gemiddelde van 60 enden per minuut, er het afgelopen jaar gedurende 8165 minuten voldoende wind was om de molen te laten draaien, en dat weer betekent dat er op de woensdagen gedurende 136 uur voldoende wind was om het gevlucht in beweging te zetten en dat een deel daarvan werd ook werkelijk werd benut om 1400 kg tarwe te malen.

........dat als u de molen ziet draaien, dat nog niet wil zeggen dat er ook gemalen wordt, en dat er om te kunnen malen behoorlijk wat wind nodig is. Pas bij een snelheid van het gevlucht van 70 à 80 enden (18 tot 20 omw/min) heeft de molen voldoende power om met één van de maalstoelen te malen

.........dat er bij onvoldoende wind, voor de prins gedraaid wordt, wat wil zeggen dat de wieken, al of niet opgezeild, draaien zonder dat een van de werktuigen ingeschakeld is.

........dat afgelopen jaar er behoorlijk wat periodes met windstilte waren, waardoor soms de levering van tarwe aan onze vaste afnemer bakker Alkemade in het gedrang kwam, en we toch voldoende konden leveren om er Ca 1800 lekkere “Wiekenbroden” van te produceren.

........dat tijdens de openingstijden op woensdagen nog eens de nodige kilo’s pannenkoekenmeel, volkorenmeel, zemelen of bloem werden verkocht, en dat U ook welkom bent.

........dat behalve boekweit, alle aangeboden tarweproducten op de molen gemalen en gebuild worden.

........dat vanaf begin maart ’17 deze producten eveneens op proef verkrijgbaar zijn bij uw plaatselijke buurtwinkel “Lekker gemakkelijk”.

........dat bij de toerist en wandelaar op het Noordhollandpad de molen redelijk populair is en dat we vooral op monumentendagen en molendagen heel wat bezoekers verwelkomen.

........dat ‘t er in 2016 er 451 waren die allemaal een uitgebreide rondleiding in de molen ontvingen van een van de molenaars, Kees (Mens), Fred (Bakker), Ger (Plugge) of leerling Maurice (Derks).

........dat u ook van harte uitgenodigd en welkom bent om een kijkje in de molen te nemen tijdens de openingstijden op woensdagen van 10 tot 16 uur of als de vlag wappert.

........dat u ook donor kunt worden van onze Stichting molen de Hoop en dat wij u bij inschrijving tot 1 juni 2017 een gratis pondje van de op onze molen de Hoop gemalen, pannenkoekenmix aanbieden.

........dat we van donaties in de loop van 2016 een nieuwe vlaggenmast konden plaatsen, de zeilen konden repareren en het straatwerk uitbreiden om plaats te maken voor een extra maalsteen en de onkosten van de vrijwillig molenaars konden vergoeden

........dat we komend jaar wat onderhoudsschilderwerk aan de weeg verwachten, vooral de zuidwestzijde is schraal geworden en de rietdekking wat onderhoud nodig heeft.

........we het schilderwerk in eigen beheer willen uitvoeren en hierbij een oproep voor vrijwilligers doen die ons daarbij willen helpen.

........dat u sinds begin maart ‘17 gegevens, wederwaardigheden en activiteiten met betrekking tot Uw molen “de Hoop” kunt vinden op onze nieuwe website www.dehoopwieringerwaard.nl

........dat de molen eigendom is van de gemeente Hollands Kroon.

........dat ook u, “jong of oud”, vrijwillig molenaar kunt worden en dat we dat hartstikke zouden toejuichen! Kom voor informatie even langs op de molen.

........dat landelijk gezien het aantal vrouwelijke vrijwillige molenaars behoorlijk toeneemt

........dat u een donatie kunt over maken op bankrekening NL60 RABO 0370 5526 52 t.n.v. Stichting Molen De Hoop. en dat u ons al met minimaal € 10,-/jaar ontiegelijk goed steunt (zonder het kwartaalblad Molenpost) en dat ‘t mèt kwartaalblad € 5.‑ extra kost.

........dat we vorig jaar 66 trouwe donateurs hadden! hiervoor hartelijk dank, en ….we rekenen dit jaar ook op U!

 

Datum Blog