Stichting Molen de Hoop

“Stichting Molen de Hoop” (KVK nr. 41239650 opgericht op 3 september 1985) neemt de exploitatie van de molen voor zijn rekening en heeft onder meer tot doel het verwerven van de voor de exploitatie benodigde financiële middelen.

Doelstelling; opgenomen in het beleidsplan

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling (uittreksel handelsregister)

Een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten (molenbrief) alsmede de balans en de staat van baten en lasten kunt u vinden in het hieronder genoemde jaarverslag(en)