Welkom bij korenmolen De Hoop

Korenmolen De Hoop, van oorsprong een poldermolen, staat aan de rand van de Wieringerwaard.

Molen de Hoop

Aan U, als bezoeker van mijn website

Mag ik me even voorstellen?

Alhoewel ik niet te overzien ben in dit dorp voel ik me toch wat op de achtergrond geplaatst en daar wil ik wat verandering in brengen.

Als korenmolen “de Hoop” ga ik door uw leven aan de Molenweg 47, maar dat pas sinds 1871, tot dat moment was ik vanaf mijn oprichting in 1741 een van de pijlers waarop de Pauwenstad gebouwd is. Als Strijkmolen heb ik samen met mijn twee kameraden aan de “drie molens” ervoor gezorgd dat uw voorvaderen hier droge voeten hielden, tot het stoomgemaal in 1870 mijn taak kon overnemen.

Ik heb het allemaal zien komen en gaan sinds 1741, barre tijden waren het vaak, maar ook glorieuze en vreugdevolle, je hoeft me niets te vertellen. Alles heb ik overleefd en na een voor mezelf zeer deplorabele naoorlogse periode, en een weinig eervolle stormschade in 2007 mag ik nu weer vóór de kramen langs, al zeg ik ’t zelf. Bijna als een Phoenix uit de as herrezen!

Voor een gepensioneerde oude baas ben ik nog zeer wendbaar en flexibel zodat ik met alle winden mee kan waaien, ook al kraak ik hier en daar. Het is vooral te danken aan de goede zorgen van mijn mantelzorgers, het team van vrijwillige molenaars Cees Mens, Fred Bakker, Maurice Derks en MIO Annika, en het bestuur van mijn stichting, die met niet aflatende ijver woensdags en soms zaterdags, me telkens op de wind zetten en zorgen dat er graan gemalen wordt, het straatje geveegd en ik verlost wordt van pijnscheuten die mijn oude lijf soms kwellen. Met de moderne (molen)-gezondheidszorg is vervanging van ledematen een peulenschil en hoop ik nog lang het historisch besef in dit dorp levend te houden.

Met mijn 2 maalstoelen maal ik wat je maar nodig hebt, van pannenkoekenmeel tot bloem en het volkorenmeel voor het smakelijke wiekenbrood dat bij een bekende polderse bakker verkrijgbaar is en waarmee de operationele noden van de molen zo goed en zo kwaad als mogelijk worden gelenigd of aangevuld. Diverse meelsoorten worden op de wekelijkse maaldagen in de molen te koop aangeboden, loop even binnen u bent van harte welkom.

Ik ben voor jong en oud toegankelijk, voor singles of groepen en heet u bij monde van mijn toegewijde mantelzorgers gratis van harte welkom voor om het even, enkel bezichtiging, gedetailleerde uitleg, educatie of een praatje.

Educatief doe ik het goed, mijn mantelzorgers zijn "meester molenaars" en ik leen me voor de opleiding van nieuwe molenaars die met regelmaat op professionele wijze worden klaargestoomd voor het vrijwillig molenaarsvak.

Mijn eigenaar, de gemeente Hollands Kroon houdt me als monument in optimale conditie en zorgt onder meer met behulp van landelijke ebn proviciale subsidies dat ik er zo glorievol bij kan staan.

Mijn “Stichting Molen de Hoop” (KVK nr. 41239650 opgericht op 3 september 1985) neemt de exploitatie van de molen voor zijn rekening en heeft onder meer tot doel het verwerven van de voor mijn exploitatie benodigde financiële middelen.

Dat is nu ook precies waar mijn schoen wringt. In deze participatie maatschappij waarin op iedereen een beroep wordt gedaan om de schouders eronder te zetten, is desondanks het aantal donateurs de afgelopen jaren drastisch teruggelopen, waardoor mijn exploitatie in gevaar dreigt te komen.

Hierbij doe ik een beroep op u, als inwoner van Wieringerwaard, of anderszins belangstellend, in overweging te nemen u aan te melden als donateur en mij in de gelegenheid te stellen het historisch besef voor het nageslacht zeker te stellen.